Skip to main content
Logo PKLogo PK

Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek


Profil jednostki

Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek typu core facilities jest zintegrowanym laboratorium w swojej strukturze zawierające trzy pracownie:

  • Pracownia hodowli in vitro i analizy populacji komórkowych;
  • Pracownia obrazowanie i analiz komórek i tkanek;
  • Pracownia histologiczna.

Misją Laboratorium jest wsparcie metodyczne i naukowo-badawcze badań realizowanych w IRZiBŻ PAN, a także działalność usługowa związana z profilem laboratorium. Oferta badań, którą kierujemy do jednostek naukowych, centrów medycznych lub podmiotów gospodarczych, pozwoli na wdrożenie tzw. dobrych praktyk w zakresie współpracy nauki i gospodarki. Szczegóły dotyczące analiz znajdziecie Państwo w Ofercie badawczej Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek. Zasady prowadzenia badań w laboratorium znajdują się w zakładce Regulamin.

 

Laboratorium powstało przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „BIO-CENTRUM – zwierzę, żywność i człowiek”, Działanie 2.2. Wsparcie Tworzenia Wspólnej Infrastruktury Badawczej Jednostek Naukowych.