Skip to main content

Organizatorzy


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Zakład Ochrony Bioróżnorodności

prof. dr hab. Anna Korzekwa – Przewodniczący

dr inż. Anna Kononiuk

dr n. wet. Jumpei Tomiyasu