Skip to main content

V Sympozjum: Perspektywy w ochronie bioróżnorodności


Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej, piątej edycji Sympozjum „Perspektywy w ochronie bioróżnorodności”.

Sympozjum odbędzie się w dniach 26-27 maja 2021 r. ON-LINE (platforma ZOOM).

Przewidujemy wykłady zaproszonych naukowców z Europy oraz wystąpienia wybrane spośród nadesłanych streszczeń. Wśród zaproszonych prelegentów będzie Prof. Elena Buzan, Prof. Georgi Markov oraz dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. nadzw.

Prosimy o przesyłanie streszczeń poprzez Formularz zgłoszeniowy.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne.

W imieniu Organizatorów,
Prof. dr hab. Anna Korzekwa