Eksperci z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN organizują bezpłatne spotkanie brokerskie na temat oceny jakości żywności mikrobiologicznej oraz sensorycznej.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się też czym jest jakość sensoryczna produktów, jak zorganizować laboratorium ocen sensorycznych w zakładach przemysłu rolno-spożywczego oraz jakie warunki powinny być spełnione, aby przeprowadzić ocenę sensoryczną żywności zgodnie ze standaryzacją międzynarodową. Omówiona zostanie rola mikroorganizmów w produkcji żywności, zarówno świadomie wprowadzanych przez człowieka jak i tych niepożądanych.

Zapraszamy przedsiębiorców z sektora przemysłu rolno-spożywczego.

Spotkanie brokerskie Żywność pod lupą – jakość mikrobiologiczna i sensoryczna” odbędzie się 16 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu przy ul. Tuwima 10 w Olsztynie.

Spotkanie jest częścią projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM

10.00 – 10.15: Przywitanie uczestników oraz otwarcie spotkania

mgr inż. Anna Bednarska, Menadżer ds. współpracy z przemysłem

10.15 – 11.00: „Mikroorganizmy w służbie przemysłu spożywczego” 

dr inż. Anna Majkowska, Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego

11.00 – 11.45: „Analiza sensoryczna żywności – możliwości i zastosowanie”

dr inż. Grzegorz Lamparski, Laboratorium Sensoryczne

11.45 – 12.00: Przerwa kawowa

12.00 – 13.00: Dyskusja, Zwiedzanie Laboratoriów

13.00 – 14.00: Lunch

Czytaj

Gazeta Olsztyńska

Spotkanie brokerskie jest częścią projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 31.05.2023