Kwartalnik naukowy Polish Journal of Food and Nutrition Sciences otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (projekt nr RCN/SP/0520/2021/1). Program ma na celu podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymanie czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym. 

Dofinansowanie w wysokości 120 000 zł przyznano na lata 2022-2024.

Data publikacji: 27.12.2022