Dr hab. Daniel Żarski z naszego Instytutu został pierwszym w historii Polakiem wybranym do Zarządu European Aquaculture Society, najważniejszej organizacji naukowej z zakresu akwakultury na Starym Kontynencie. To kolejne wielkie osiągnięcie naszego adiunkta!

European Aquaculture Society (EAS) to stowarzyszenie założone w 1984 r., którego celem jest wspieranie rozwoju akwakultury europejskiej, będące jednocześnie platformą komunikacji pomiędzy naukowcami, producentami oraz ustawodawcami (na poziomie lokalnym oraz europejskim). Jednym z istotnych elementów tej komunikacji jest organizacja największego wydarzenia naukowego połączonego z targami akwakulturowymi w Europie – Aquaculture Europe Conference. W tym roku konferencja odbędzie się we włoskim Rimini.

Dr hab. Daniel Żarski, adiunkt z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka, niedawno został wybrany przez EAS jako specjalista odpowiedzialny za program naukowy Aquaculture Europe 2022. Teraz doświadczył jeszcze większego wyróżnienia.

EAS-em kieruje Zarząd pod kierownictwem Przewodniczącego – którzy są wybierani na dwuletnie kadencje. W tym roku do Zarządu został wybrany dr hab. Daniel Żarski, który jest pierwszym w historii Polakiem pełniącym to zaszczytne stanowisko. Jest to wynikiem jego wysoko cenionej dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju akwakultury, ale również rozpoznawalności wynikającej z efektywnej pracy naukowej w obszarze szeroko rozumianego rozrodu ryb.

– Jako członek Zarządu będę miał bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju stowarzyszenia oraz samej debaty nad rozwojem akwakultury w Europie. W swoim programie wyraźnie kładę nacisk na wspieranie rozwoju akwakultury słodkowodnej w Centralnej Europie, pozostając jednocześnie otwartym na innowacje w sektorze na poziomie europejskim – mówi dr hab. Daniel Żarski.

Dr hab. Daniel Żarski będzie pełnił swoje funkcje w Zarządzie EAS w latach 2022-2024. To będzie czas pełen wyzwań, więc trzymamy kciuki, by wszystkie postawione przez niego cele udało się zrealizować.

 

Data publikacji: 20.06.2022