ncn logo

Naukowcy z Instytutu PAN w Olsztynie zdobyli finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

​​Konkurs SONATA 16 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora:

​​Konkurs PRELUDIUM BIS 2 na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich:

W obecnej edycji konkursów, w grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 1210 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 232 o wartości prawie 319 mln zł.

 

Data publikacji: 25.05.2021