W dniach 15.09.2020 – 23.09.2020 odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.

Na I rok 2020/2021 Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych zakwalifikowali się:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

  1. Agnieszka Brzyszcz
  2. Wiesław Kaszubski
  3. Natalia Kodzik
  4. Daria Paulina Rudewicz
  5. Milena Traut
  6. Anna Wójtowicz

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

  1. Vadym Chibrikov
  2. Konrad Kłosok
  3. Martyna Krysa

Państwowy Instytut Weterynarii – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

  1. Kamila Dziadek