IRZBŻ PAN w Olsztynie (http://pan.olsztyn.pl) jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych kategorii A, który prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Instytut posiada najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-badawczą i ma doskonałe zaplecze administracyjne. Laboratoriach skupiające infrastrukturę naukowo-badawczą wykorzystują szerokie spektrum analiz i metod badawczych (więcej).

W związku z realizacją projektu „Welcoming ERAChair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being” (H2020-WIDESPREAD-2018-2020-6) poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • specjalista ds. dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zarządzania danymi badawczymi.

Główne zadania:

 • opracowanie i wdrożenie instytucjonalnej polityki dobrych praktyk laboratoryjnych;
 • opracowanie i wdrożenie instytucjonalnej polityki zarządzania danymi badawczymi;
 • nadzorowanie i koordynacja pracy zespołu laboratoriów w celu zapewnienia jakości;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dotyczących instytucjonalnej polityki dobrych praktyk laboratoryjnych oraz zarządzania danymi badawczymi;
 • prowadzenie audytów/inspekcji wewnętrznych;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat DPL ora ZDB wśród zewnętrznych interesariuszy.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewnym;
 • znajomość zagadnień i procedur związanych z dobrą praktyką laboratoryjną oraz zarządzaniem danymi badawczymi;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B1/B2);
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • umiejętność standaryzowania procesów i pracy;
 • umiejętność konstruowania, wdrażania i nadzoru nad realizowanymi procedurami utrzymania jakości;
 • umiejętność opracowywania i sprawdzania dokumentacji jakościowej (m.in. instrukcji, specyfikacji procedur, analiz ryzyka, protokołów, raportów).

Wymagania dodatkowe, mile widziane:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą laboratoryjną;
 • uprawnienia audytora wewnętrznego.

Oczekiwania:

 • zorientowanie na cel;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i otwartość;
 • samodzielność w zdobywaniu wiedzy i zdolność do dzielenia się nią;
 • umiejętność rozwiązywania problemów / nastawienie na innowacyjność;
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności, stosownie do zajmowanego stanowiska;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • stabilne środowisko pracy;
 • pakiet świadczeń dodatkowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny.

Jak wygląda proces rekrutacji:

 • wysłanie wymaganych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o zatrudnieniu;
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w języku polskim i angielskim.

Aplikacje prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 28.12.2020