Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Doktorant w projekcie NCN OPUS 18 pt. „Proteomiczna charakterystyka reakcji akrosomalnej plemników jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii)” kierowanym przez dr hab Mariolę Dietrich.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących zadań badawczych:

 1. Charakterystyka proteomu plazmy nasienia jesiotra syberyjskiego.
 2. Analiza zmian proteomu plemników jesiotra syberyjskiego podczas reakcji akrosomalnej.
 3. Charakterystyka proteomiczna osłonki jajowej, wody jajecznej oraz identyfikacja specyficznych białek indukujących reakcję akrosomalną.
 4. Analiza zmian proteomu plemników podczas kriokonserwacji z użyciem krioprotektantów wpływających z zróżnicowany sposób na akrosom.

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie (zawiera obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne – część doktoranta odprowadzana przez IRZiBŻ) przez pierwsze dwa lata; w kolejnych latach, zgodnie z Ustawą 2.0 (podwyższenie wysokości stypendium);
 • Miejsce pracy: Zakład Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn;
 • Data rozpoczęcia: 01.10.2020;
 • Wybrany kandydat będzie uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.

Kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe (studia II stopnia) w obszarze nauk biologicznych (biologia, biotechnologia) lub pokrewnych;
 2. Wiedza z zakresu fizjologii zwierząt oraz biochemii;
 3. Znajomość podstawowych technik proteomicznych oraz technik analizy jakości nasienia;
 4. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w terenie – pobieranie materiału badawczego;
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 6. Motywacja do pracy naukowej, umiejętność niezależnego myślenia, bardzo dobre umiejętności analityczne i interpersonalne, umiejętność efektywnej współpracy w grupie.

Dokumenty należy składać zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.

Tematyka pracy doktorskiej: Proteomiczna charakterystyka reakcji akrosomalnej plemników jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii).

Kierownik projektu: dr hab. Mariola Dietrich

Kontakt i dodatkowe informacje: m.dietrich@pan.olsztyn.pl

 

Data publikacji: 3.09.2020