DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

Mgr inż. Agaty Anny Szczepańskiej

pt. „Ekspresja i działanie receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów w komórkach macicy krowy (Bos taurus L.)”.

Obrona odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10).

Promotor:

  • Dr hab. Anna Korzekwa, prof. instytutu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • Dr hab. Paweł Brym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 30.09.2019