Skip to main content

Stosowane metody badawcze


Metody in vivo:

 • Opracowanie metod kolekcji materiału biologicznego od zwierząt wolno żyjących (nasienie, krew obwodowa, kał, fragmenty tkanek, biopsje)

Metody in vitro:

Izolacja enzymatyczna i hodowle komórkowe:

 • komórki nabłonka i tkanki łącznej błony śluzowej macicy.
 • komórki steroidogenne ciałka żółtego.
 • komórki warstwy ziarnistej pęcherzyka jajnikowego.
 • komórki śródbłonka naczyń krwionośnych ciałka żółtego i błony śluzowej macicy.

Inkubacje tkankowe:

 • skrawki błony śluzowej macicy.
 • skrawki ciałka żółtego.

Metody analityczne

3.1. Metody biologii molekularnej:

 • ekspresja czynników pro- i antyapaptotycznych (TNFα, IFNγ, IL-1α, Il-6, FasL, BCL2, BAX, Caspase3, Caspase8) i ich receptorów.
 • ekspresja enzymów szlaku steroidogenezy (3β-HSD, StAR, CYP450)
 • ekspresja enzymów szlaku metabolizmu kwasu arachidonowego:
  • szlak powstawania leukotrienów (5-LOX) i ich receptorów.
  • szlak powstawania prostaglandyn (PTGS-2, PGES, PGFS, 9KPGR, AKR1B5).
 • ekspresja oksytocyny i  jej receptora.

3.2. Immunoizotopowe oznaczanie (RIA) stężeń:

 • hormonów białkowych (LH, PRL) i receptorów  LH/hCG oraz cytokin (IL-1β, IL-6, TNF-α)
 • hormonów steroidowych (P4, A4, T, E1, E2, kortyzol), prostaglandyn oraz metabolitu PGF2α – PGFM.

3.3. Immunoenzymatyczne oznaczanie stężeń (ELISA):

 • hormonów białkowych (LH) i peptydowych (oksytocyna, endotelina).
 • hormonów steroidowych (P4, T4, E2).
 • prostaglandyn (PGE2, PGF2α) oraz metabolitu PGF2α – PGFM

3.4. Immunocytochemiczna lokalizacja w narządach rozrodczych samicy:

 • enzymów szlaku przemian kwasu arachidonowego (PTGS-2, PGES, PGFS, AKR1B5, 5-LO).
 • cytokin i ich receptorów (np. TNF-α, IL-1α, IL-1β i innych).
 • enzymów szlaku przemian cholesterolu (P450scc, 3β-HSD, aromatazy).

3.5. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC):

 • hormonów steroidowych w materiale biologicznym,
 • enzymów szlaku metabolizmu kwasu arachidonowego.