Skip to main content

Aktualne badania


  1. Immuno-endokrynne mechanizmy kontrolujące rozród wolno żyjących przeżuwaczy (badania statutowe); kierownik tematu: dr hab. Anna Korzekwa;

  2. Projekt badawczy NCN Opus, 2017-20 (2017/25/B/NZ9/02544) pt. „Produkcja wybranych hormonów w układzie rozrodczym nieciężarnych i ciężarnych samic, charakterystyka ich oocytów oraz właściwości biologicznych nasienia jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.)kierownik: dr hab. Anna Korzekwa;