Skip to main content

Współpraca międzynarodowa ZIiPR


Jednostki współpracujące z Zakładem

Zagraniczne:

 1. Laboratory of  Reproductive. Endocrinology, Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, Japan (Prof. K. OKUDA)
 2. Department Physiology and Structure, C.I.I.S.A., Faculdade de Medicina Veterinaria, Lisboa, Portugal (Prof. G.M. FERREIRA-DIAZ)
 3. Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot 76100, Israel. (Prof. Rina MEIDAN)
 4. The Interdepartmental Centre “Centre for Studies on Biology of Reproduction”, University of Siena, Siena, Italy (Prof. Luana RICCI PAULESU)
 5. Department of Obstetrics and Gynecology, C.I.I.S.A., Faculty of Veterinary Medicine, Technical University in Lisbon, Portugal (Prof. L. LOPES da COSTA)
 6. Department of Dairy and Animal Science, Center of Reproductive Biology and Health, Pennsylvania University, Pennsylvania, USA ( Prof. J.L. PATE).
 7. Department of Animal and Range Sciences, North Dakota State University, USA (Prof. A. GRAZUL-BILSKA).

Krajowe:

 1. Katedra Farmakologii i Toksykologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UW-M w Olsztynie (prof. dr hab. J. Jaroszewski).
 2. Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dr hab. R. Kozdrowski, prof. UP).
 3. Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UW-M w Olsztynie (prof. dr hab. T. Janowski, prof. dr hab. A. Raś, dr hab. W. Barański, dr Anna Rapacz-Leonard).
 4. Katedra Hodowli Świn i Małych Przeżuwaczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (prof. dr hab. D. Zięba).
 5. Zakład Immunologii Lekarskiej (Pracownia Immunologii Rozrodu), Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (prof. dr hab. A Chełmońska-Soyta).
 6. Katedra Fizjologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UW-M w Olsztynie (prof. dr hab. J. Całka).