Skip to main content

Kontakt ZFiTR


Czarkowska Beata
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Jarmicka Beata
-
Technolog
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Kotwica Jan
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
+48 89 539 31 15
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Kowalik Magdalena
dr hab.
p.o. Kierownik
Adiunkt
+48 89 539 31 15
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Młynarczuk Jarosław
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Rękawiecki Robert
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 17
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Ustianowska Beata
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Wróbel Michał
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu