Skip to main content

Wyposażenie i metody badawcze ZB


Wykaz aparatury:

 1. Aparat do pomiarów elektrochemicznych  AUTOLAB, Eco Chemie, The Netherlands;
 2. Potencjometr: Labs, Inc. EMF16 Precision Electrochemistry EMF Interface, Lawson, USA;
 3. Spectrofotometer UV-VIS SHIMADZU, Japan;
 4. Piezoelektryczna kwarcowa mikrowaga (QCM) 410 CH Instruments, USA;
 5. Aparat do pomiaru kąta zwilżalności OCA 15 – for DataPhysic, Germany;
 6. Mikroskop Sił Atomowych (AMF) Qusant, USA;
 7. Mikroskop Prądu Tunelowania (STM) Quesant , USA;
 8. Skaningowy mikroskop elektrochemiczny, Model SCV 370, Princeton Applied Research, USA;
 9. Aparat do pomiaru powierzchniowego rezonansu  plazmonów (SPR) AUTOLAB, Eco Chemie, The Netherlands;

Techniki pomiarowe:

 • woltamperometria cykliczna,
 • woltamperometria fali prostokątnej,
 • woltamperometria pulsowa różnicowa,
 • elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna,
 • mikrowaga kwarcowa,
 • pomiar kąta zwilżania,
 • powierzchniowy rezonans plazmonowy.