Ważne daty

 • Ostateczny termin nadsyłania streszczeń: 20 października 2017
 • Informacja o zaakceptowaniu streszczeń: 20 października 2017
 • Rezerwacja noclegów w Domu Pracy Twórczej PAN: 4 września – 1 listopada 2017

 

Czytaj więcej

Noclegi

Szanowni Państwo,

Uczestnicy sympozjum mają możliwość zakwaterowania w pokojach hotelowych Domu Pracy Twórczej PAN – Wierzba 7, 12-220 Ruciane Nida.

Specjalna cena dla uczestników sympozjum na hasło: BIORÓŻNORODNOŚĆ

Oferta ze śniadaniem:

 • Pokój 2-osobowy, do wykorzystania przez 1 osobę – 100zł/doba
 • Pokój 2-osobowy, do wykorzystania przez 2 osoby – 85zł za osobę/doba

Rezerwacji proszę dokonywać bezpośrednio w Domu Pracy Twórczej PAN od 4 września do 1 listopada:

• Telefon: (87) 423-16-19; 516-009-061
• Fax (87) 423-16-19

Więcej informacji: http://www.wierzba.pan.pl
 

Czytaj więcej

Nadsyłanie streszczeń

Termin nadsyłania streszczeń został przedłużony do dnia 20.10.2017r. Streszczenia prosimy wysyłać na adres mailowy: streszczenia-bioroznorodnosc@pan.olsztyn.pl

Forma streszczenia

 • Format: dokument programu Microsoft Word
 • Język: język polski
 • Streszczenie powinno zawierać: nr sesji, tytuł, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, afiliację (nazwa uczelni/instytutu, miasto; oznaczona numerem w indeksie górnym przy nazwisku autora), adres e-mail autora korespondencyjnego, tekst streszczenia. Kompletne streszczenie powinno mieścić się na jednej stronie formatu A4 i nie przekraczać 300 słów
 • Czcionka: Times New Roman, wielkość: nr sesji i tytuł 12, pogrubiona, nazwiska autorów i pierwsze litery imion – 11, adres – 11 kursywa, tekst streszczenia – 12
 • Odstępy pomiędzy wierszami: pojedyncze
 • Proszę podkreślić nazwisko osoby prezentującej
 • Proszę nie zamieszczać tabel, zdjęć, figur i ilustracji
 • Wskazać preferowaną formę prezentacji: poster/wystąpienie ustne
 • Proszę podać numer sesji, w której streszczenie będzie prezentowane:

Sesja I
Praktyka – gospodarka leśna, łowiectwo, ochrona przyrody

Sesja II
Zasady prowadzenia i osiągnięcia hodowli rezerwatowej i stajennej konika polskiego

Sesja III
Wpływ środowiska na przebieg procesów fizjologicznych i genom ssaków wolno żyjących

Sesja IV
Czynniki warunkujące efektywność restytucji naturalnych populacji kuraków leśnych

Ostateczną decyzję o akceptacji streszczenia i formie prezentacji podejmie Komitet Naukowy Sympozjum na podstawie nadesłanych streszczeń do dnia 20 października

Wzór streszczenia:

SESJA I

Tytuł

Kowalski A1., Kowalski B2., Kowalski C.

1 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Olsztyn
2 Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn

kowalski@wp.pl

Tekst streszczenia. Kompletne streszczenie powinno mieścić się na jednej stronie formatu A4 i nie przekraczać 300 słów.

Forma prezentacji: wpisać propozycje.
 

Czytaj więcej

Program sympozjum

1 dzień

Rejestracja 16:00 – 19:00

Kolacja: 19:00 – 21:00

2 dzień

Otwarcie konferencji: godz. 8:30 – 9:00

Wykład plenarny I: 9:00 – 9:35

„Zasady prowadzenia hodowli rezerwatowej koników polskich w Popielnie” – Prof. dr hab. Z. Jaworski (UW-M Olsztyn)

Wykład plenarny II: 9:40 – 10:15

„Antylopy i bąkojady, owce i wilki, bawoły i żaby – czyli jak przeżuwacze wpływają na zachowania, kondycję i wielkość populacji innych zwierząt” – Prof. dr hab. P. Tryjanowski (UP Poznań)

Przerwa kawowa: 10:15 – 10:45

Sesja I: 10:45 – 13:15

Zarządzanie populacjami dzikich zwierząt – monitoring ich liczebności i jakości populacji

Przewodnictwo: Dr hab. D. Zalewski (UW-M Olsztyn), prof. nadzw., K. Wittbrodt (MPK Krutyń)

Obiad: 13:30 – 14:30

Sesja II: 15:00 – 17:30

Zasady prowadzenia i osiągnięcia hodowli rezerwatowej i stajennej konika polskiego

Przewodnictwo: Dr hab. M. Siemieniuch, prof. nadzw. (IRZiBŻ PAN)

Przerwa kawowa: 17:30 – 18:00

Sesja posterowa: 17:30 – 18:30

Uroczysta kolacja: 19:00

3 dzień

Sesja III: 9:00 – 12:00

Wpływ środowiska na przebieg procesów fizjologicznych i genom ssaków wolno żyjących

Przewodnictwo: Dr hab. K. Schmidt, prof. nadzw. (IBS PAN Białowieża), Dr hab. A. Korzekwa, prof. nadzw. (IRZiBŻ PAN)

Przerwa kawowa: 12:00 – 12:30

Sesja IV: 12:30 – 15:00

Czynniki warunkujące efektywność restytucji naturalnych populacji kuraków leśnych

Przewodnictwo: Dr hab. Mariola Słowińska (IRZiBŻ PAN), Prof. dr hab. Marek Konarzewski (Uniwersytet Białystok)

Podsumowanie Sympozjum: 15:00-15:15

Obiad: 15:15
 

Czytaj więcej

Patronat Honorowy

 • Olsztyński Oddział Polskiego Związku Łowieckiego,
 • Polski Związek Hodowców Koni,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

 

Czytaj więcej

Komitet Programowy

 • prof. dr hab. Marek Konarzewski, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr hab. Krzysztof Schmidt, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży,
 • prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • dr hab. Dariusz Zalewski, prof. nadzw., Polski Związek Łowiecki Olsztyn, UW-M w Olsztynie,
 • Jan Goździewski, PZŁ Suwałki,
 • prof. dr hab. Władysław Kordan, UW-M w Olsztynie,
 • dr hab. Mariola Słowińska, IRZiBŻ PAN w Olsztynie,
 • Krzysztof Wittbrodt, Mazurski Park Krajobrazowy,
 • dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN Olsztyn, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie
 • dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw., IRZiBŻ PAN Olsztyn

 

Czytaj więcej

Komitet Organizacyjny i Programowy

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – Przewodniczący Komitetu,
 • dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Anna Perłowska –Kurian, Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku,
 • dr Anna Zadroga, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Rafał Dubełek, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Agata Szczepańska, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Dorota Ławreszuk, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku.

Komitet Programowy

 • prof. dr hab. Marek Konarzewski, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr hab. Krzysztof Schmidt, prof. nadzw. IBS PAN,
 • prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • dr hab. Dariusz Zalewski, prof. nadzw., Polski Związek Łowiecki Olsztyn, UW-M w Olsztynie,
 • Jan Goździewski, PZŁ Suwałki,
 • prof. dr hab. Władysław Kordan, UW-M w Olsztynie,
 • dr hab. Mariola Słowińska, IRZiBŻ PAN w Olsztynie,
 • Krzysztof Wittbrodt, Mazurski Park Krajobrazowy,
 • dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN Olsztyn, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie
 • dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw., IRZiBŻ PAN Olsztyn

 

Czytaj więcej