Skip to main content

Ramowy program sympozjum


5 listopada 2018

11:00 – 11:10 Powitanie uczestników
11:10 – 11:50 Wykład plenarny I: „Basis research on reproduction is essential for conservation breeding: the Iberian lynx case”Prof. Katarina Jewgenow, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, Germany
11:50 – 12:30 Wykład plenarny II: „Stem cells: past, present and future perspectives in farm and wild animals”Dr. med. vet. Monika Nowak-Imialek, Institute of Farm Animal Genetics, Friedrich-Loeffler Institut, Mariensee, Germany
12:30 – 13:30 Obiad
13:30 – 16:30 Sesja I: Biotechniki w rozrodzie wykorzystywane u zwierząt wolno żyjących
16:30 – 17:30 Sesja posterowa i przerwa kawowa
17:30 – 19:30 Sesja II: Metody stosowane w diagnostyce procesów fizjologicznych i zaburzeń endokrynnych u zwierząt wolno żyjących
20:00 Uroczysta kolacja

6 listopada 2018

09:00 – 09:40 Wykład plenarny III: „Różnorodność świata zwierzęcego Biebrzańskiego Parku Narodowego i wyzwania związane z jej ochroną”Prof. Jan Taylor, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
09:40 – 10:20 Wykład plenarny IV: „Competition between ungulates: implications for conservation”Dr Francesco Ferretti, University of Siena, Italy
10:20 – 10:50 Przerwa kawowa
10:50 – 13:00 Sesja III: Problematyka rozrodu zwierząt wolno żyjących w obliczu antropopresji
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 16:00 Sesja IV: Różnorodność biologiczna roślin a presja roślinożerców
16:00 – 16:15 Podsumowanie i zakończenie sympozjum

 


Organizatorzy