Skip to main content

III Sympozjum: Perspektywy w ochronie bioróżnorodności


III Sympozjum „Perspektywy w ochronie bioróżnorodności” odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2018 r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie. Sympozjum organizujemy już po raz trzeci z nadzieją, że wpisze się w „mapę” stałych naukowo-praktycznych spotkań w regionie północno-wschodniej Polski. Malowniczy Półwysep Popielański jako miejsce Sympozjum odzwierciedla nie tylko piękno Mazur, ale jest żywym przykładem bioróżnorodności w przyrodzie.

Tematyka najbliższego sympozjum, podobnie jak poprzednich, obejmuje szeroko rozumianą ochronę bioróżnorodności. Zaplanowaliśmy cztery sesje tematyczne związane z biotechnikami rozrodu, które mają zastosowanie u zwierząt wolno żyjących, problematyką rozrodu ptaków w obliczu antropopresji oraz interakcji pomiędzy gospodarką a bytowaniem zwierząt dzikich.

Zamierzamy zaprosić nie tylko cenionych naukowców i praktyków z Polski, ale również z wiodących ośrodków zagranicznych. Uczestnictwo w Sympozjum będzie okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań naukowych, wymiany doświadczeń oraz poznania metod i technik badawczych. Obecność na Sympozjum sprzyjać będzie także ożywieniu dotychczasowych i nawiązaniu nowych znajomości między naukowcami, doktorantami, hodowcami oraz pracownikami instytucji czynnie zaangażowanych w ochronę bioróżnorodności.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

W imieniu Organizatorów
Anna Korzekwa


Organizatorzy