13 września 2021 w Auli Magda Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła sie publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Sztachelskiej pt. „Zmiany ekspresji receptorów progesteronowych i ich rola w endometrium w cyklu miesiączkowym”.

Promotorem pracy był Prof. dr hab. n med. Sławomir Wołczyński. Pracę zrecenzowali Prof. dr hab. n med. Michał Radwan oraz Prof. dr hab. Jacek Malejczyk.

Ze streszczeniem i recenzjami pracy doktorskiej można zapoznać się na stronach:

Streszczenie pracy doktorskiej

Ocena rozprawy doktorskiej – Prof. dr hab. Jacek Malejczyk

Recenzja rozprawy doktorskiej – Prof. dr hab. n med. Michał Radwan

 

Data publikacji: 5.10.2021