CRYOHATCH „Innowacyjna wylęgarnia – wdrożenie kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych” to projekt zrealizowany przez IRZiBŻ PAN we współpracy z Wylęgarnią Ryb „Dąbie” w ramach I Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TANGO.

Realizacja projektu doprowadziła do opracowania wystandaryzowanej i o znaczącym potencjale wdrożeniowym technologii zamrażania nasienia ryb łososiowatych. Została ona następnie wykorzystana do założenia banku nasienia cennych linii hodowlanych. Projekt CRYOHATCH prowadzony był od 1 czerwca 2015 do 28 lutego 2019 roku, a z ramienia Instytutu kierował nim prof. dr hab. Andrzej Ciereszko.

źródło: gov.pl

Personel Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Wylęgarni Ryb „Dąbie” podczas szkolenia z wdrożenia kriokonserwacji do praktycznych warunków gospodarstwa rybackiego.

Jaki problem rozwiązuje projekt?

Celem projektu jest wdrożenie kriokonserwacji nasienia do praktyki hodowli ryb łososiowatych. Osiągnięto znaczący postęp w tym kierunku doprowadzając do opracowania technologii zamrażania nasienia, która została wykorzystana do założenia banku nasienia cennych linii hodowlanych w Wylęgarni Ryb Dąbie. Realizacja projektu doprowadziła do opracowania wystandaryzowanej technologii kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych o dużym potencjale wdrożeniowym. Technologia składa się z trzech głównych etapów: a) pobieranie nasienia oraz określenie koncentracji i ruchliwości plemników, b) ekwilibracja i określenie ruchliwości plemników oraz c) zamrażanie i określenie ruchliwości plemników po rozmrożeniu . Kontrola jakości realizowana jest poprzez sprawdzanie koncentracji nasienia świeżego oraz trzykrotnego sprawdzenia ruchliwości plemników, co gwarantuje uzyskanie wystandaryzowanego produktu (kriokonserwowanego nasienia) o wysokich parametrach jakościowych. Technologia została opatentowana w Polsce.

Schemat procedury kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych obejmującej trzy główne fazy technologii oraz cztery punkty kontroli jakości. POBIERZ PLIK.

Kto korzysta/skorzysta z wyników projektu?

Osiągnięty znaczący postęp w standaryzacji metodyki kriokonserwacji ryb łososiowatych doprowadził opracowania technologii zamrażania nasienia, która została wykorzystana do założenia banku nasienia cennych linii hodowlanych w Wylęgarni Ryb „Dąbie”. Przeprowadzono także pierwsze próby faktycznego wykorzystania kriokonserwowanego nasienia w rutynowej pracy Wylęgarni.

Do wymiernych osiągnięć aplikacyjnych projektu należy także zaliczyć, omówione wyżej, założenie banku kriokonserwowanego nasienia linii ryb łososiowatych utrzymywanych w Wylęgarni Ryb „Dąbie” oraz rozpoczęcie wykorzystywania zamrożonego nasienia do prac hodowlanych Wylęgarni. Opracowana metoda może być także przydatna dla innych gospodarstw rybackich oraz w działaniach ukierunkowanych na stworzenie banków genów zagrożonych gatunków i populacji ryb. Główne założenia metody zostały zaprezentowane na specjalistycznych konferencjach szerokiej grupie odbiorców.

Wartość projektu CRYOHATCH to 1 210 000 zł, przy dofinansowaniu 1 050 000 zł.

 

Data publikacji: 3.09.2021