Publikacje dwóch zespołów badawczych naszego Instytutu znalazły się na liście najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych w latach 2018-2020 w czasopiśmie Theriogenology.

Publikacja autorstwa dr Anny Szóstek-Mioduchowskiej, mgr Karoliny Łukasik, prof. dr hab. Dariusza Skarżyńskiego we współpracy z prof. Kiyoshim Okudą z Uniwerystetu w Okayamie pt. Effect of transforming growth factor -β1 on α-smooth muscle actin and collagen expression in equine endometrial fibroblasts przedstawia badania nad określeniem wpływu transformującego czynnika wzrostu (TGF)-β1 na ekspresję białek macierzy pozakomórkowej (ECM) w fibroblastach endometrium klaczy oraz wpływu tego czynnika na różnicowanie miofibroblastów w endometrium klaczy.

Praca przeglądowa pt. Sperm quality in fish: Determinants and affecting factors autorstwa dr hab. Radosława Kowalskiego i dr hab. Beaty Cejko opisuje najnowsze osiągnięcia diagnostyczne w badaniu jakości nasienia ryb z uwzględnieniem ich różnic międzygatunkowych i wskazuje kierunek ich rozwoju. Krytycznie opisano w niej zasadę analizy CASA oraz wyjaśniono na przykładzie wyników własnych oraz wyników innych badaczy dlaczego w tej analizie pojawiają się znaczne rozbieżności. Autorzy wskazali na krytyczną rolę FPS (klatek na sekundę) kamery stosowanej w badaniu CASA w otrzymywaniu rzetelnych danych ruchliwości plemników. Ponadto po raz pierwszy przedstawiono wizualizację zasady powstawania błędów w analizie CASA w przypadku zbyt małej wartości FPS.

Pełna lista najczęściej cytowanych artykułów czasopisma Theriogenology znajduje się tutaj.

 

Data publikacji: 19.02.2021