Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński został uhonorowany Medalem Towarzystwa Biologii Rozrodu. Oficjalne wręczenie wyróżnienia z rąk Przewodniczącego Kapituły Medalu i Pierwszego Prezesa TBR prof. dr hab. Adama Zięcika oraz Wiceprezes Zarządu prof. dr hab. Moniki Kaczmarek miało miejsce 4.11 w gabinecie Dyrektora Instytutu.

Wykonany wg projektu Profesora Bronisława Chromego Medal, to najwyższe wyróżnienie Towarzystwa przyznawane w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszarze biologii rozrodu oraz zasług organizacyjnych na rzecz rozwoju Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Prof. Skarżyński jest związany z Towarzystwem Biologii Rozrodu od początku jego istnienia. W latach 2007-2011 był Prezesem TBR, wcześniej przez 4 lata pełnił funkcję Wiceprezesa. Wspólnie z prof. dr hab. Sławomirem Wołczyńskim zainicjował organizację corocznych konferencji TBR i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR), konsolidujących biologów, zootechników, lek. wet. i lek. med. zajmujących się biologią i patologią rozrodu.

Podobne wyróżnienie otrzymali 6 października 2020 prof. Sławomir Wołczyński oraz prof. Jan Kotwica w czasie 13. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku.

Więcej informacji na stronach TBR oraz Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku.

 

Data publikacji: 5.11.2020