Prof. Monika Kaczmarek została powołana przez Wojciecha Murdzka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN) na kadencję 2020-2024.

Obecnie Rada NCN składa się z 24 wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Do zadań Rady należy również wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.​

 

Data publikacji: 22.09.2020