Dr Joanna Fotschki i dr Dorota Boruszewska otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Minister Wojciech Murdzek uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. W tegorocznej, edycji wpłynęło 1793 wniosków. Stypendium otrzymało 200 młodych naukowców.

Dr Joanna Fotschki prowadzi prace badawcze w Zakładzie Immunologii i Mikrobiologii Żywności dotyczące modyfikacji białek żywności oraz ich oddziaływań na układ immunologiczny. Tematyka badań dotyczy szczególnie poznania mechanizmów obniżania immunoreaktywności w kierunku modyfikacji białek mleka tak, aby w przyszłości mogły być stosowane do prowadzenia doustnej immunoterapii lub w profilaktyce dla osób z rodzin obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia reakcji uczuleniowych.

W Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka dr n. med. Dorota Boruszewska bada procesy biologiczne zachodzące podczas dojrzewania komórek jajowych, zapłodnienia i wczesnego rozwoju zarodka krowy w celu uefektywnienia technik wspomaganego rozrodu u krów oraz opracowania nowych metod oceny komórek jajowych koniecznych w technikach hodowli zarodków in vitro.

Wnioski oceniane były metodą punktową. Zespół oceniający kierował się rangą osiągnięć laureatów i wybitnymi cechami ich działań. Pod uwagę brano m.in. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, monografii lub rozdziału w monografii, prowadzone granty, uzyskane patenty, nagrody, stypendia zagraniczne, odbyte staże zagraniczne czy dorobek artystyczny.

 

Data publikacji: 18.06.2020