PILNE

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo związane z sytuację epidemiologiczną dot.rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz apelem Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 08.03.2020, a także wewnętrznymi regulacjami instytucji organizujących XVII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu planowanej konferencji, która miała się odbyć 23 marca 2020 roku.

Bardzo Państwu dziękujemy za chęć uczestnictwa i zaangażowanie. W podanym terminie konferencja się nie odbędzie. O nowym terminie Konferencji będziemy informować w oddzielnej korespondencji.

Liczymy na wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,
prof. dr hab. Lidia Wądołowska
prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak
dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.
dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska
dr Lidia Markiewicz

Komitet Organizacyjny

dr Anna Ogrodowczyk
dr Joanna Fotschki
dr inż. Monika Hrynkiewicz
dr inż. Damir Mogut


Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY Bezpieczeństwo i jakość żywności (1,2), która odbędzie się 23.03.2020 r. w siedzibie Wydziału Nauki o Żywności (pl. Cieszyński, sala im. prof. T. Dziamy).

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów.

Organizatorami Konferencji są: Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ORAZ Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenia młodych pracowników nauki oraz doktorantów z Państwa Zakładu/Katedry do uczestnictwa w formie krótkiego wystąpienia referatowego (5 min. lub 10 min.). Powołana Komisja po ocenie nadesłanych streszczeń określi czas przeznaczony na wystąpienie, o czym poinformuje autorów.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń (imię, nazwisko i temat wystąpienia) do dnia 03.03.2020 roku na adres: a.ogrodowczyk@pan.olsztyn.pl (w tytule należy wpisać: Abstrakt XVII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY). Dalsze komunikaty i szczegółowe informacje zostaną wysłane bezpośrednio zainteresowanym osobom.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

(1) Jest inicjatywą w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID)

(2) Pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk

Wzór abstraktu word

 

Data publikacji: 11.03.2020