Redakcja kwartalnika naukowego Polish Journal of Food and Nutrition Sciences otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań z zakresu digitalizacji i upowszechniania publikacji naukowych, które ukazują się na jego łamach oraz utrzymania procedur zapewniających ich oryginalność, w ramach zadania nr. 1 pt. Digitalizacja artykułów publikowanych w kwartalniku PJFNS w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet oraz zadania nr. 2 pt. Utrzymanie procedur zabezpieczających oryginalność artykułów naukowych publikowanych w kwartalniku PJFNS.

Oba zadania finansowane będą w latach 2019-2020 na podstawie umowy nr 607/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Data publikacji: 10.05.2019