Wydawnictwo BMC/Spinger Nature uruchomiło swoje pierwsze czasopismo dotyczące produkcji i przetwórstwa żywności oraz żywienia. Tematyką wiodącą czasopisma „Food Production, Processing and Nutrition” ma być bezpieczeństwo żywności, retencja składników odżywczych i związków bioaktywnych, ich biodostępność i efekt prozdrowotny, żywienie spersonalizowane oraz mikrobiota przewodu pokarmowego. W skład zespołu redakcyjnego powołany został prof. Ryszard Amarowicz.

Gratulujemy kolejnego sukcesu!

Data publikacji: 12.04.2019