Prof. Izabela Wocławek-Potocka i Prof. Janina Skipor-Lahuta otrzymały z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, tytuły naukowe profesora nauk weterynaryjnych. Ceremonia wręczenia Nominacji Profesorskich odbyła się w Pałacu Prezydenckim 2 kwietnia 2019r.

Prof. Izabela Wocławek-Potocka jest kierownikiem Zespołu Biologii Zarodka w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka, który prowadzi wielotorowe badania nad m.in. wyjaśnieniem endokrynnych przyczyn zaburzeń rozwoju gamet i zarodka u zwierząt gospodarskich oraz wykorzystaniem zwierząt jako modelu do badań zaburzeń rozwoju gamet i zarodka u ludzi.

Prof. Janina Skipor-Lahuta pracuje w Zakładzie Lokalnych Regulacji Fizjologicznych, w którym badane są m.in. molekularne i histologiczne cechy ischemicznych tkanek macicy, a także wpływ czynników środowiska na funkcjonowanie barier biologicznych.

 

Data publikacji: 10.04.2019