ncn logo

Naukowcy z Instytutu PAN w Olsztynie zdobyli finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 marca 2018 roku.

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

W piętnastej edycji konkursu OPUS w grupie nauk o życiu nadesłano 596 wniosków. Wsparcie finansowe w łącznej wysokości ponad 170 mln zł przyznano 115 projektom.

Konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora:

W piętnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN zostały nadesłane 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł.

 

Data publikacji: 20.11.2018