Miło nam powiadomić, że prace zespołu ekspertów Rady Naukowej Europejskich Akademii Nauk, EASAC w roku 2017 zostały uwieńczone raportem na temat możliwości oraz wyzwań jakie stoją przed badaniami bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz rolnictwa w Europie. Raport przygotowany jest dla odbiorców europejskich jako wkład w ogólnoświatowy projekt zainicjowany przez IAP, Partnerstwo InterAcademy, globalną sieć akademii naukowych. Praca IAP łączy regionalne perspektywy europejskie z problemami Afryki, Azji, obu Ameryk. Oceanii i Australii w zakresie możliwości współpracy na poziomie nauki i polityki, określając w jaki sposób badania mogą przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów w rolnictwie, systemach żywnościowych i żywieniu. Obecnie w Europie głównym problemem zdrowia publicznego jest nadmierna konsumpcja kalorycznej żywności prowadząca do nadwagi i otyłości. Europejczycy mają obawy dotyczące także innych zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, a także muszą dostrzegać wpływ swojej działalności na resztę świata. W raporcie wykazano, że bezpieczeństwo żywności i żywienia pozwoli zapewnić wszystkim dostęp do zdrowej i niedrogiej diety zrównoważonej środowiskowo. Konieczne jest uwzględnienie różnorodności w systemach żywnościowych i spożywanej żywności w obrębie poszczególnych krajów i pomiędzy nimi oraz w zmienności wymagań żywieniowych m.in. w grupach populacji wrażliwych i w cyklu życia każdego osobnika.

W pracach EASAC i przygotowaniu niniejszego raportu brała udział dr hab. Barbara Wróblewska prof. nadzw.

Raport jest dostępny na stronie EASAC.

 

Data publikacji: 13.12.2017