Praca dr Anny Majkowskiej pt. „Wpływ fermentacji mlekowej na zawartość biologicznie czynnego izomeru witaminy B8 w fermentowanych mąkach gryczanych” została wyróżniona na Konferencji Naukowej 90-lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów PTM wczoraj-dziś-jutro. Wyróżnienie zostało przyznane w sesji plakatowej w kategorii tematycznej mikrobiom, probiotyki i mikrobiologia żywności.

Konferencja Naukowa organizowana wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów została zainspirowana dwoma ważnymi wydarzeniami w historii nauki polskiej – 90-tą rocznicą powołania PTM oraz jednocześnie przypadającą w 2017 roku rocznicą 160-lecia urodzin Ojca mikrobiologii polskiej Pana Profesora Odona Bujwida, który 130 lat temu wygłosił w Krakowie słynne pięć „odczytów o bakteryjach”.

Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa.

Data publikacji: 6.11.2017