26 i 27 września br. pracownicy Laboratorium Sensorycznego przeprowadzili szkolenie z zakresu analizy sensorycznej dla  grupy pracowników firmy PJSC „Company Enzym”, Lwów – Ukraina. Firma PSJC zajmuje się produkcją drożdży oraz ekstraktów drożdżowych stosowanych, jako dodatki do żywności.

Podczas szkolenia uczestnikom przybliżono tematykę związaną z analizą sensoryczną, omówiono metody stosowane w badaniu żywności oraz przeprowadzono szereg testów sprawdzających wrażliwość sensoryczną. Uczestnicy zapoznali się z metodami dyskryminacyjnymi i szeregowania wykonując oceny zarówno na wzorcach jak i na produktach. Szkolenie miało na celu wyłonienie kandydatów do zespołu osób oceniających. Spotkanie to jest pierwszym etapem, który może zapoczątkować dalszą współpracę między naszymi firmami.

Data publikacji: 2.10.2017