W Olsztynie odbyła letnia szkoła konsorcjum naukowego KNOW. W tygodniowych zajęciach uczestniczyła grupa ponad 40 słuchaczy zintegrowanej szkoły doktorantów, w tym mlodzi naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Młodzi naukowcy uczestniczyli m.in. w seminarium poświęconemu nauce pisania prac naukowych oraz wysłuchali cyklu wykładów poprowadzonych przez naukowców z Japonii, Niemiec, Anglii, USA, Portugalii, Hiszpanii. Zajęcia, które trwały od 11 do 15 września na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM, zakończyła sesja posterowa, na której młodzi naukowcy podzielili się wynikami swoich prac.

Letnia szkoła KNOW to jeden z elementów zintegrowanej szkoły doktoranckiej prowadzonej przez konsorcjum. Zajęcia trwają tu nie 4 lata – jak w przypadku standardowych studiów doktoranckich – ale 3 lata. Program studiów jest zintensyfikowany; młodzi naukowcy mają mniej zajęć dydaktycznych aby mogli skupić się na swej pracy badawczej. Podczas studiów mogą otrzymać stypendium w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz odbyć zagraniczny staż naukowy.

Tematyka szkoły obejęła zagadnienia biotechnologii rozrodu i zwiększenia działań projakościowych w produkcji żywności.

Źródło: http://www.uwm.edu.pl

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019. Główne cele badawcze konsorcjum dotyczą ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

 

Data publikacji: 24.09.2017