Wydawnictwo Elsevier zaprosiło prof. Ryszarda Amarowicza do grona Edytorów czasopisma LWT – Food Science and Technology (IF 2,711). LWT jest oficjalnym organem Swiss Society of Food Science and Technology (SGLWT/SOSSTA) oraz International Union of Food Science and Technology (IUFoST).

Data publikacji: 18.05.2017