Aktualności

PAN1

Warsztaty MŚP 2019: Projekt CHAMPP

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zaprasza pracowników małych i średnich…


​Sarna europejska może kontrolować termin porodu potomstwa

O różnych przejawach bioróżnorodności, w tym zróżnicowaniu genetycznym w świecie zwierząt, będą rozmawiać naukowcy…

PAN1

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w Instytucie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała Instytutowi Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności…


Noblowskie badania PAN

W tym roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymało trzech naukowców – Peter J. Ratcliff…