Aktualności

PAN1

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego…


PAN1

Pozanaukowe pasje

Dr hab. Michał Wróbel z Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu IRZiBŻ PAN jest bohaterem…

Venture Creation School III 2020

7th – 13th of March, 2020 Helsinki, Finland


PAN1

Obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Drabińskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie…