W dniu 29.09.2022 odbyła się III tura rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Na I rok 2022/2023 Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych zakwalifikował się:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie:

    1. Pan Maciej Rybiński