AQUAENT – akwakultura w dobie globalnych wyzwań – pod takim tytułem 12 października w Gdyni odbyły się warsztaty zorganizowane przez naszych naukowców w ramach projektu EIT Food AQUAENT- Support for small and medium enterprises in RIS regions in aquaculture.

Tematyka warsztatów poruszała najbardziej aktualne zagadnienia związane ze zrównoważoną hodowlą organizmów wodnych. Konrad Ocalewicz z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił omówił temat genetycznego zanieczyszczenia środowiska i biotechnologicznych metod ochrony pul genowych dziko-żyjących ryb. Ziemowit Pirtań z Gospodarstwa rybackiego Pstrąg-Tarnowo przedstawił aspekty dotyczące  energii odnawialnej oraz możliwości magazynowania energii w akwakulturze – futurologia czy też działania niezbędne dla przetrwania branży w dobie kryzysu energetycznego?

Z kolei Radosław Kowalski z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ PAN skupił się na zagadnieniu akwakultury multitroficznej i związanej z tym możliwości intensyfikacji produkcji w wodach słodkich i słonych. Tomasz Kolankowski z KOL-tech Solutions omówił możliwości monitoringu jakości wody wlotowej w gospodarstwach rybackich, które zabezpieczają hodowlę przed katastrofami ekologicznymi. Wśród prelegentów znaleźli się również naukowcy i eksperci z Islandii, m.in. z instytutu badawczego Matis. Hildur Inga Sveinsdottir poruszyła temat wykorzystania enzymów i białek w odpadach rybnych do tworzenia innowacyjnych produktów leczniczych i suplementów diety. Z kolei Saemundur Eliasson przedstawił możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rybołówstwie i akwakulturze.

Każdej prezentacji towarzyszyła dyskusja z uczestnikami.

Dziękując ekspertom i uczestnikom za zaangażowanie już teraz zapraszamy na kolejne szkolenie, które odbędzie się 17 listopada w formie online (w języku angielskim). Poruszymy na nim tematy omawiane na szkoleniu 12 października, ale poznamy również założenia innowacyjnego projektu Salmocross i jego możliwości wdrożenia do akwakultury, który przedstawi Martyna Sas z Gospodarstwa rybackiego Pstrąg Tarnowo. Link do rejestracji.

Program warsztatów 17 listopada 2022

10.00 – 10.10 Welcoming the participants, Marek Bogacki, Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Olsztyn, Poland

10.10 – 10.50 Renewable energy and the potential of energy storage in aquaculture – futurology or activities necessary for the survival of the industry in times of energy crisis? Ziemowit Pirtań, The fishing farm „PSTRĄG TARNOWO”, Tarnowo, Poland

10.50 – 11.30 Salmocross – an innovative research and implementation project in aquaculture. Martyna Sas The fishing farm „PSTRĄG TARNOWO”, Tarnowo, Poland

11.30 – 12.10 Multitrophic aquaculture – possibilities of intensifying production in fresh and salt waters. Radosław Kowalski, Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Olsztyn, Poland

12.10 – 12.50 Genetic pollution of the environment and biotechnological methods of protecting gene pools of wild-living fish. Konrad Ocalewicz, University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

12.50 – 13.30 The use of enzymes and proteins in fish waste to create innovative medical products and dietary supplements. Margret Geirsdottir, Lysi-Life, Zymtech Enzymatica Aktieägare, Icelandic Food and Biotech R&D, Reykjavík, Iceland

13.30 – 14.10 The use of geothermal energy in fisheries and aquaculture. Saemundur Eliasson, HS Orka and Haustak, Icelandic Food and Biotech R&D, Reykjavík, Iceland

 

Data publikacji: 5.11.2022