DYREKTOR I RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia:

Mgr inż. Mai Jeż

pt. „Oszacowanie wpływu wysokich ciśnień hydrostatycznych i odmiany na profil związków bioaktywnych oraz wybrane, prozdrowotne właściwości owoców pomidora gruntowego”.

Obrona odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 1100 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • Prof. dr hab. Jan Oszmiański, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Ze streszczeniem pracy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej: m.janiak@pan.olsztyn.pl (dr Michał Janiak).

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 26.10.2021 r. od godz. 10:30. Obrona rozpocznie się o godz. 11:00.

W razie problemów technicznych uczestnicy proszeni są o kontakt z dr. Michałem Janiakiem, tel. 89 523 46 15,
e-mail: m.janiak@pan.olsztyn.pl.

 

Przewodniczący Rady Naukowej IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 14.10.2021