DYREKTOR I RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Mgr Eweliny Goryszewskiej-Szczurek

pt. „Rola prokinetycyny 1 i jej receptora PROKR1 w interakcjach pomiędzy zarodkiem a endometrium podczas wczesnej ciąży u świni”.

Obrona odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 900 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. instytutu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Dr hab. Anna Maria Duszewska, prof. SGGW, Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ze streszczeniem i recenzjami pracy doktorskiej można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej, dr Piotra Kaczyńskiego: p.kaczynski@pan.olsztyn.pl.

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 28.10.2021 r. od godz. 08:30. Obrona rozpocznie się o godz. 9:00.

W razie problemów technicznych uczestnicy proszeni są o kontakt z dr. Michałem Janiakiem, tel. 89 523 46 15,
e-mail: m.janiak@pan.olsztyn.pl.

 

Przewodniczący Rady Naukowej IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 18.10.2021