DYREKTOR I RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Mgr Małgorzaty Domżalskiej

pt. „Wpływ ostrego stanu zapalnego na aktywność ß-glukuronidazy oraz stężenie kwercetyny i jej metabolitów w splocie naczyniówkowym, krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym”.

Obrona odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 1200 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Prof. dr hab. n. wet. Janina Skipor-Lahuta, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Promotor pomocniczy:

  • Dr Aleksandra Szczepkowska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Dorota A. Zięba-Przybylska, Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • Dr hab. Anna Wójcik-Gładysz, prof. instytutu, Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN w Jabłonnie.

Ze streszczeniem i recenzjami pracy doktorskiej można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej: j.mlynarczuk@pan.olsztyn.pl (dr Jarosław Młynarczuk).

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 22.06.2021 r. od godz. 11:30. Obrona rozpocznie się o godz. 12:00.

W razie problemów technicznych uczestnicy proszeni są o kontakt z dr. Michałem Janiakiem, tel. 89 523 46 15,
e-mail: m.janiak@pan.olsztyn.pl.

 

Przewodniczący Rady Naukowej IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 8.06.2021