W dniach 7 – 8 listopada 2018r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt: „THE IMPORTANCE OF MICROBIOTA IN HUMAN HEALTH”. Organizatorami Konferencji był Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z Olsztyna, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego z Warszawy oraz Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce. Patronatu honorowego udzielił wicepremier Jarosław Gowin (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), minister zdrowia Łukasz Szumowski (Ministerstwo Zdrowia), Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ambasada Brytyjska i Platforma #YESI promująca Polsko-Brytyjski Rok Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji.

Podczas konferencji głos zabrali m.in. prelegenci z Komisji Europejskiej, OECD, Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Nestle Health Science i Johnson & Johnson. Eksperci zaprezentowali możliwość udziału w licznych inicjatywach europejskich dotyczących mikrobioty (m.in.MIRRI) oraz projektach w ramach Horizon 2020.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób z różnych dyscyplin naukowych (lekarzy, biotechnologów, technologów żywności, przedstawicieli rządu i producentów z zakresu biotechnologii) reprezentujących prawie wszystkie ważniejsze polskie ośrodki pracujące nad mikrobiotą.

Polscy wykładowcy zaprezentowali 16 wykładów dotyczących wpływu mikrobioty na układ immunologiczny gospodarza w stanie zdrowia i chorób (otyłości, alergii, chorób krążenia, astmy, chorób oczu, dróg oddechowych, nowotworzenia). Poruszono także zagadnienia związane z jakością probiotyków, ich kolekcjonowaniem i produkcją preparatów jako suplementów diety oraz interakcjami bakterii z lekami.

W podsumowaniu stwierdzono konieczność kontynuacji spotkań na temat tych niezwykle ważnych zagadnień. Dlatego też zaproponowano organizację warsztatów tematycznych w 2019 roku i zorganizowanie ogólnopolskiej sieci w tym zakresie.