Końcówka sierpnia była szczególnie pracowita dla koników polskich z Popielna. 19-20 sierpnia 2022 r. w Popielnie odbyła się impreza hodowlana „Weekend z konikiem polskim”, a tydzień później w Sierakowie Wielkopolskim “Tarpaniada” 2022 r., na których to zwierzęta z naszej hodowli zaprezentowały się szczególnie dobrze.

Pierwszego dnia „Weekendu z konikiem polskim” przeprowadzono próby użytkowości koników polskich, do których przystąpiło łącznie 7 koni – w tym 2 z hodowli Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie. Klacze, które przystąpiły do próby zaprzęgowej – DAWKA P i WIECHLINA – ukończyły ją z oceną dobrą i bardzo dobrą. Do próby wierzchowej przystąpiło 5 klaczy, z których jedna została wycofana podczas próby z powodu niedostatecznego przygotowania kondycyjnego.

Komisja złożona z dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni, Adama Domżały, dyrektora Okręgowego Związku Hodowców Koni w Białymstoku, Marka Niewińskiego oraz przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej Koników Polskich, Jana Słomianego przeprowadziła licencję (czyli wpis do ksiąg stadnych) jednego ogiera i trzech klaczy oraz weryfikację ogiera 5-letniego i 5-letniej klaczy. Podczas weryfikacji, ogier hodowli z Popielna – TOJAD P – uzyskał 82 punkty bonitacyjne (bonitacja to ocena, jaką otrzymuje koń za swoją budowę oraz za ruch), natomiast GWIAZDNICA P zebrała 80 punktów bonitacyjnych. Maksymalnie można zebrać 100 punktów bonitacyjnych, ale to rzadko się zdarza – ogiery z punktacją powyżej 80 punktów są uważane za bardzo dobre, a klacze ocenione na 80 punktów to zwierzęta elitarne.

Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego w Wojnowie

Konie z Popielna do wystawy przygotowała i prezentowała młodzież (Marika Frost, Martyna Hapka i Zuzia Pejsak), która przygotowała również konie do XX Wszechstronnego Konkursu Konika Polskiego, który odbył się w dniach 22-23.08.2022 r. w gospodarstwie państwa Niedbalskich w Wojnowie.

Drugiego dnia „Weekendu z konikiem polskim” odbyło się premiowanie źrebiąt. W katalogu umieszczonych zostało 14 źrebiąt: 10 hodowli popielniańskiej oraz 4 źrebaki należące do hodowców terenowych. Komisja w składzie: Jan Słomiany, Adam Domżała i Kamila Bejnar, inspektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie, przyznała tytuł czempiona klaczce LEGENDA M, a tytuł vice-czempiona klaczce BABA JAGA P (hodowli popielniańskiej).

Baba Jaga

Z kolei klacz JUNA P hodowli popielniańskiej otrzymała tytuł vice-czempionki XXI Krajowej Wystawy Koników Polskich w Sierakowie Wielkopolskim (Tarpaniady), która odbyła się 26-27 sierpnia 2022 r.

Komisja Sędziowska w składzie Zbigniew Jaworski – przewodniczący, Jarosław Szymoniak (Dyrektor Związku Hodowców Koni Wielkopolskich) i Marek Żuławski (członek Komisji Księgi Stadnej KKn) dokonała oceny koni na terenie Stada Ogierów Sieraków drugiego dnia Tarpaniady.

Przed rozpoczęciem oceny, Dyrektor WZHK Jarosław Szymoniak wręczył prof. Marcie Siemieniuch, która kieruje hodowlą koników polskich w Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie, srebrną odznakę związkową Polskiego Związku Hodowców Koni.

Tarpaniada

Komisja sędziowska podczas oceny płytowej przyznała największą liczbę punktów klaczy HENARA D (43,65 pkt.), a niewiele niższą klaczy JUNA P (42,65 pkt.). 10 z 11 klaczy uzyskało noty powyżej 40 punktów, co potwierdza, że w tym roku poziom był naprawdę wyrównany. Tradycyjnie, hodowcy i właściciele najlepszych klaczy, oprócz pucharów ufundowanych przez Polski Związek Hodowców Koni, otrzymają nagrody finansowe przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Data publikacji: 1.09.2022