Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z naszego Instytutu otrzymała nagrodę I stopnia za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu prac stanowiących podstawę nadania stopnia naukowego dr hab. Jej praca badawcza jest szeroko komentowana i wysoko oceniana w środowisku naukowym, czego efektem są liczne wyróżnienia.

14 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie Komisji Nagród Dorocznych za 2021 r. Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, Komisja postanowiła przyznać nagrodę I stopnia naukowczyni z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu. Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska została uhonorowana za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu prac: „Rola wybranych mediatorów odpowiedzi zapalnej i kwasu lizofosfatydowego w rozwoju endometrosis u klaczy”.

Przeprowadzone badania opisują wpływ mediatorów zapalnych uwalnianych przez komórki odpornościowe (głównie makrofagi) na procesy związane z rozwojem endometrosis u klaczy. Jest to aktywny lub nieaktywny proces włóknienia, który rozwija się wokół gruczołów błony śluzowej macicy oraz w zrębie łącznotkankowym. Prowadzi to do nadmiernego odkładania macierzy pozakomórkowej (ECM) i aktywacji komórek zwanych fibroblastami.

Badania te pomogą zrozumieć mechanizmy leżących u podstaw patogenezy endometrosis, co w przyszłości może przyczynić się do opracowania skutecznych strategii terapeutycznych (także u ludzi w leczeniu endometriozy).

Kolejna nagroda w karierze naukowej

Warto wspomnieć, że jest to kolejna nagroda dr Szóstek-Mioduchowskiej za badania nad mechanizmami endometriosis u klaczy. W dniach 26-27 listopada 2021 r. odbył się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych „Omnia Autem Animalia Sunt”, na którym to dr Szóstek-Mioduchowska została wyróżniona za najwyżej ocenione wystąpienie ustne w sesji fizjologii i patologii koni. Na zamknięcie roku, otrzymała ona także wyróżnienie podczas V edycji Nagród Naukowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku.

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

  1. Effect of transforming growth factor-β1 on α- smooth muscle actin and collagen expression in equine endometrial fibroblasts. Theriogenology 2019, 124:9-17.
  2. Effect of proinflammatory cytokines on endometrial collagen and metallopeptidase expression during the course of equine endometrosis. Cytokine 2019, 123:154767.
  3. Matrix metallopeptidase expression and modulation by transforming growth factor-β1 in equine endometrosis. Scientific Reports 2020, 10:1119.
  4. Prostaglandins effect on matrix metallopeptidase and collagen in mare endometrial fibroblasts. Theriogenology 2020, 153:74-84.
  5. Lysophosphatidic acid as a regulator of endometrial prostaglandin and connective tissue growth factor secretion during estrous cycle and endometrosis in the mare. BMC Veterinary Journal 2020, 16:343.

 

Data publikacji: 21.06.2022