Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 19 pt. „Ultra-czułe narzędzia do wykrywania antybiotyków jako nowa strategia kontroli leczenia i okresu karencji po antybiotykoterapii bydła / Ultra-sensitive tools for detection of antibiotics as a new strategy to control treatment and withdrawal period after cattle antibiotic therapy” został rozstrzygnięty. Wybrany został: Pan Ankur SINGH.

 

Data publikacji: 30.09.2021