Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisko technologa.

Kandydat odpowiadać będzie za:

 • Przygotowywanie narzędzi i szkła laboratoryjnego do użycia w pracowni hodowli komórek/tkanek
 • Przygotowywanie płynów laboratoryjnych i mediów hodowlanych,
 • Nadzór nad sprzętem niezbędnym do wykonywania analiz i prowadzenia hodowli komórkowych/tkankowych,
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
 • Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi instrukcjami,
 • Pomoc w prowadzeniu analiz laboratoryjnych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą laboratoryjną,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Pracowitość, sumienność, dokładność, rzetelność; odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • CV,
 • List motywacyjny.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę poprzedzoną zatrudnieniem na okres próbny,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Przyjazna atmosfera pracy,
 • Pakiet socjalny.

Dokumenty aplikacyjne proszę kierować na adres mailowy: a.blitek@pan.olsztyn.pl.

W curriculum vitae prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE)”.

Informujemy,że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 26.05.2021