W kolejnej odsłonie realizowanego przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN projektu EIT Food Classroom uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie odwiedzili Kuźnię Społeczną Banku Żywności w Olsztynie, gdzie czekały na nich atrakcyjne zajęcia dotyczące odpowiedzialnego gospodarowania żywnością.

Podzieleni na grupy uczniowie wzięli udział w trzech przygotowanych przez edukatorów Banku Żywności i naukowców Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN aktywnościach. Podczas sekcji wykładowej uczestnicy projektu wysłuchali prelekcji na temat globalnego problemu marnowania żywności, a także dyskutowali o jego możliwych rozwiązaniach. Drugą sekcję stanowiły gry edukacyjne, w trakcie których uczniowie poznali m.in. zasady przechowywania żywności w lodówce, proces powstawania chleba, wskazówki dotyczące robienia zakupów spożywczych oraz przygotowywania posiłków, a także zasady segregowania odpadami. W trzeciej sekcji na uczniów czekały warsztaty kulinarne, podczas których samodzielnie przygotowywali potrawy i uczyli się dobierać produkty w takich sposób, by je w pełni wykorzystać podczas gotowania. Wszystkie aktywności kładły nacisk na świadomą postawę konsumencką i życie zgodne z ideą zero waste.

W przerwach na uczniów czekała dodatkowa atrakcja – pokaz kuchni molekularnej. Intensywny dzień był kolejną dawką wiedzy, którą organizatorzy starali się przekazać w sposób nieszablonowy i zapadający w pamięć. Wszystko z myślą o kolejnych etapach projektu EIT Food Classroom. Najbliższa aktywność uczniów będzie polegała na zaprojektowaniu i wdrożeniu kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Projekt „Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science” jest finansowany przez EIT Food, Wspólnotę Innowacji ds. Żywności Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), ramowego programu UE w zakresie badań i innowacji, i jest realizowany przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, TECHNION – Israel Institute of Technology, EUFIC – European Food Information Council, Bank Żywności w Olsztynie.

Galeria


 

Data publikacji: 5.10.2020