W dniach 23-25 lutego 2023 r. w Stadninie Koni w Walewicach odbędzie się I Konferencja pt. „Naukowe i praktyczne aspekty rozrodu koni”. Patronat naukowy nad wydarzeniem objął Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, a jednym z organizatorów jest nasz Instytut.

Głównym celem konferencji będzie wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych oraz integracja środowiska badaczy i praktyków: zootechników i lekarzy weterynarii, zajmujących się rozrodem koni w Polsce. Konferencja zostanie podzielona na dwie części: naukową oraz praktyczną.

Dyskusja naukowa skupi się wokół genetycznych podstaw rozrodu koni, biotechnik i biotechnologii rozrodu koni oraz fizjologii i patologii tych zwierząt. Planowane są wystąpienia ustne i sesje plakatowe. Warsztaty praktyczne podzielono na część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi aspektami rozrodu ogiera ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z pobieraniem i przygotowaniem nasienia do inseminacji.

Organizatorami konferencji jest Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie; Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Centrum Rozrodu Koni w Walewicach.

Więcej informacji na o Konferencji można znaleźć na stronie internetowej.

 

Data publikacji: 21.12.2022