Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że XIX KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY „Bezpieczeństwo i jakość żywności”, odbędzie się 20 października 2022 r. o godz. 9.30 w Sali im. Prof. T. Dziamy  (Wydział Nauki o Żywności).

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów z obszaru nauk o żywności, bezpieczeństwa żywności oraz obszarów ściśle powiązane ze zdrowiem człowieka.

Już po raz dziewiętnasty organizatorami Konferencji są: Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

Z wyrazami szacunku
Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Barbara Wróblewska,
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,
prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak,
dr inż. Lidia Markiewicz

Komitet Organizacyjny

dr Anna Ogrodowczyk,
dr Joanna Fotschki,
dr inż. Justyna Bucholska

 

Data publikacji: 13.10.2022