Dr Taina Rocha de Almeida jest pierwszą stypendystką programu Marie Skłodowska-Curie COFUND w Instytucie.

Taina jest laureatką konkursu stypendialnego PASIFIC zarządzanego przez Polską Akademię Nauk i współfinansowanego ze środków Programu H2020 „Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and international programmes” i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Taina przyjechała do Instytutu z Brazylii, a jej opiekunem naukowym jest dr hab. Daniel Żarski z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka. Prace badawcze stypendystki mają na celu określenie, w jakim stopniu czynniki niegenetycznego dziedziczenia wpływają na zdolność adaptacyjną potomstwa (od embrionu do stadiów młodocianych) do warunków hodowlanych. Badania zostaną przeprowadzone na trzech polskich liniach hodowlanych pstrąga tęczowego.

Prestiżowe stypendium programu PACIFIC MSCA COFUND uzyskało 49 kandydatów z 60 krajów z całego świata. Konkurencja była duża – na jedno miejsce kandydowało około 10 osób. Aby wybrać zwycięskie wnioski, ewaluatorzy dokonywali oceny w trzech głównych kategoriach – doskonałość, wpływ oraz wykonalność. Każdy projekt musiał również przejść przez ocenę etyczną.

Stypendium zostało przyznane na okres 24 miesięcy.

Witamy w Instytucie i gratulujemy stypendystce oraz opiekunowi naukowemu tego prestiżowego wyróżnienia.

 

Data publikacji: 26.10.2022